Bezpečnostní management 

> Audit kybernetické bezpečnosti,

> Analýzy provozního stavu, Analýzy rizik, 

> Penetrační testy, Ethical hacking,

> Bezpečnost měkkých cílů, Metodika Run, Hide, Fight,

> Predikce a monitoring incidentů, Bezpečnostní analytika SOC,

> Harmonogramy a orchestrace security dodávek HW + SW,

*Zkuste si vyplnit:

 Anonymní dotazník"KYBERNETICKÁ KRIMINALITA"


GENERAL DATA PROTECTION REGULATION  

NETWORK INFORMATION SECURITY 

Organizace musí oznamovat narušení Bezpečnosti regulátorům a postiženým do 72 hodin.

Sankce až 20 milionů EUR nebo až 4 % celosvětového ročního obratu organizace.

Kyber-bezpečnostní směrnice o bezpečnosti sítí a informací (Network and Information Security, NIS) a Nařízení o obecné ochraně údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) nějakým způsobem zasáhnou všechny organizace v rámci EU bez ohledu na jejich velikost.

Stanoví standard pro zabezpečení informací a ochranu údajů a sjednotí předpisy v rámci jednotlivých členských států.

Snahou je snížit počet bezpečnostních incidentů a úniků dat a osobních údajů.

ANALÝZY PROVOZNÍHO STAVU + GAP

Hardware, Software, Networks, Aktiva, Procesy, Role, Penetrační testy, Ethical hacking ...

Srovnávací analýza stavu bezpečnosti (GAP)

Elektronické zpracování informací přináší velké výhody, ale také mnoho  hrozeb. Ochrana  proti těmto hrozbám vyžaduje finanční náklady + organizační nároky, navíc 100% bezpečnost je bez ohledu na vynaložené úsilí nedosažitelnou metou.

Je nutno nastavit provozní zvyklosti odpovídají interním pravidlům, technickým i procesním doporučením k ochraně informací vůči aktuálním hrozbám a zároveň musí být vše v souladu s platnou legislativou ČR + EU.

Srovnávací (neboli „rozdílová“ či „gap“) analýza je právě tím nástrojem, umožňujícím určit, zda vaše společnost komplexně řeší všechny oblasti nezbytné pro zajištění adekvátní ochrany vašich informací.

CÍLE SROVNÁVACÍ ANALÝZY

Principem srovnávací analýzy je porovnání faktického stavu se stavem referenčním a určení případných nesrovnalostí. Cílem je komplexně zhodnotit úroveň BEZPEČNOSTI ochrany informací bez ohledu na formu a způsob jejich zpracování.

Posouzení se zaměřuje na:

- způsob využívání výpočetní techniky

- nastavení komunikačních technologií

- zabezpečení informací v informačních systémech

- fyzickou bezpečnost

- personální bezpečnost

- dokumentaci bezpečnostních postupů a jejich faktické     provádění

  • BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY 

HUMAN RESOURCES

Komplexní servis včetně outsourcingu bezpečnosti I.T. u zákazníka, Monitoring, Controlling, Výstupy, Opatření...

Školení + e-learning

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem činností...


1100100 111111 111111 1101011 1110101 1101010 1100101 1101101 1100101 100000 1111010 1100001 100000 1110110 1100001 111111 111111 1101001 100000 1101110 111111 111111 1110110 111111 111111

** Užíváme cookies, abychom Vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.