MONITORING SOCIÁLNÍCH SÍTÍ - SENSOR MONITORING

Komplexní služba monitoringu vybraných sociálních sítí v reálném čase s důrazem na zajištění rizik spojených s GDPR

Analýza, vyhodnocení a nastavení reakčních opatření, vnější a vnitřní perimetr ochrany a opatření účinné obrany

Režim 5/8, Režim 7/24/365 , reakční doba od 72 hodin - 2 hodiny včetně vyhodnocení

Komplexní režim ochrany -Security by Genesis

zajistíme pro Vaši společnost nebo organizaci komplexní režim ochrany po dobu 48 měsíců :


KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ GDPR- směrnice, smlouvy, metodika, analýza rizik, krizový plán,

školení zaměstnanců, Kybez cvičení,


DPO, podpora výkonu funkce a právní servis,


KOMPLEXNÍ MONITORING SOC.SÍTÍ A MÉDIÍ- zaměřeno na klíčová slova a reportáže o subjektu pod ochranou, preventivní marketing, tiskový mluvčí


DOCUMENTUM - Komplexní štít a analýza papírových dokumentů- spisový řád, skartační plán,

SKENOVÁNÍ -Digitalizujeme dokumenty různých formátů, fyzického stavu a stáří. Od nejmenších rozměrů až po formát B0  volné listy, svázané dokumenty, kroniky, mapy, velkoformátové výkresy a jiné.

DIGITALIZACE HISTORICKÝCH ARCHIVÁLIÍ- Máme zkušenosti s digitalizací historických archivních dokumentů na různých podložkách. Digitalizujeme předlohy papírové (archivní tisky svázané i volné, fotografie, malby, dokumenty větších formátů), plastové (negativy a diapozitivy) i skleněné (typicky negativy na skleněné desce).Při práci s archivními materiály používáme odpovídající ochranné prvky a dbáme na šetrnost manipulace i zpracování.


DATA  UNDER CONTROL -Audit nestrukturovaných dat v prostředí subjektu pod ochranou


KRIZOVÉ SCÉNÁŘE, modelování rizik, krizová komunikace PR, tiskový mluvčí


PODPORA PSYCHOLOGICKÉHO  CENTRA, - terapie, relaxace, 


ZAJIŠTĚNÍ RIZIK – POJIŠTĚNÍ  a poradenství při zajištění rizik vyplývajících z nových hrozeb GDPR a kybernetických rizik


REFERENCE-  pro konkrétní služby a produkty předložíme při osobním jednání